Å slå mynt

Angelsakserne hadde utviklet egne mynter og bruk av dem før vikingene kom til landet. Det er mye lettere å gå rundt med mynter enn å bære med seg byttevarer. Noen betydelige borgere i de større byene fikk tillatelse av kongen til å lage mynter. Vikingene var handelsmenn og oppfattet raskt fordelene ved å bruke mynter i handelen. På myntene stod også kongens eller høvdingens navn. Dette var en fin måte for vikingehøvdinger som hadde tatt makten i en by eller område å si at "Dette er meg og her er det jeg som bestemmer!".

Blant arkeologiske funn i Jorvik (York) finnes det mynter og jernformer til å bruke til å slå mynter.

Det man først trodde var 'prøvemynter' for å teste formene, mener man nå er en slags 'kvittering' eller 'gjenpart' til kunden. Noen av disse funnene er gjort på steder hvor smeder har arbeidet. Vi vet ikke sikkert om det var smedene selv som slo myntene eller om de bare laget formene og bare testet dem med blystykker i smien.

Jorvik var et viktig sted i forbindelse med mynting. Det ser ut til å være det eneste sted nord for elven Humber som man i førnormannisk tid slo mynt. Det var flere samtidig som fikk lage mynter i Jorvik og de fleste ser ut til å ha vært skandinaver (de hadde i hvert fall skandinaviske navn), men det er interessant å legge merke til at i perioden fra ca 950 til 980 hadde mange av dem navn som tyder på at de kom fra kontinentet.

- 14. august 2004 -