Levealder i vikingtidens Jorvik (York)

Barnedødelighet

Man antar at ca 17% av befolkningen døde før de hadde nådd femårsalderen. Ca 16% nådde aldri 20 års alderen. Man kan si at tilsammen nådde over 33% av befolkningen aldri voksen alder.

Forventet levealder for voksne

For de som nådde voksen alder var forventet levealder for menn og kvinner forskjellig.

Som denne tabellen viser, døde 50% av voksne menn i alderen mellom 21 og 30 år. Dette kan skyldes krig eller tiden de levde i. For kvinner bestod faren først og fremst i graviditet og barnefødsler og 35% ble aldri over 30 år gamle.

De som var mellom 31 og 40 var 'middelaldrende' mennesker i vikingtiden og de som nådde en alder av 50 ble ansett som 'gamle'.

Kvinner ser ut til å ha hatt en spesielt høy dødelighet i aldersgruppen mellom 41 og 50 sammenlignet med menn, men dette skyldes at åtte av ti menn alt hadde dødd i en yngre alder. Det var meget uvanlig å nå en alder vi i dag ville kalle 'en høy alder'.

Sammenlign barnedødligheten i dag og dengang.

- 14. august 2004 -