Hvilke varer ble produsert i vikingenes Jorvik (York) ?

Jorvik (York) var ikke bare et senter for varehandel, men også et sted for produksjon av varer. Noe ble produsert i hjemmet for bruk i hjemmet - en slags 'do-it-yourself' produksjon, men det fantes også varer produsert i større mengder til byttehandel eller for salg på et større marked.

Metallarbeider

Produkter av jern og andre metaller var en betydelig industri i vikingtidens Jorvik (York) og arkeologiske funn omfatter slike varer og mange forskjellige redskaper til bruk i metallproduksjon.

Keramikk

Før vikingene slo seg ned i Jorvik (York), var keramikken som ble brukt i York meget primitiv og bar preg av å være 'hjemmelaget'. Med vikingene kom en mer standardisert, dreiet og brent i ovn som kunne masseproduseres for det lokale marked eller for salg til andre steder. Denne utviklingen var nok mer et resultat av den bedre forbindelsen med det kontinentale Europa enn at den skyldtes skandinavene. Ingen rester av keramikkovner fra vikingtiden er funnet i Jorvik (York). men det må ha vært noen like i nærheten.

Glassarbeider

Glasskrukker og vindusglass var ikke vanlig i vikingtidens England, men det finnes spor av glassarbeider i en liten skala i Jorvik, kanskje for produksjon av glassperler og fingerringer.

Smykker

I tillegg til glass ble mange andre materialer som rav, kobber og edle metaller brukt til smykkeproduksjon. Denne produksjon av metaller i Jorvik ser ut til å ha blitt utført av de samme smedene som arbeidet med jern, men det fantes nok også spesialiserte gullsmeder som av og til samarbeidet med andre smeder.

Trearbeider

Dreiede tallerkener, boller og krus i tre, ser ut til å ha vært viktigere i vikingenes Jorvik (York) enn keramikk. Det var så viktig med disse treproduktene at gaten hvor Jorvik Viking Centre ligger, nemlig Coppergate, fortsatt har navn etter disse håndverkerne. Navnet Coppergate har ingen ting å gjøre med kobber, men kommer av de to norrøne ordene 'koppari' (= koppe-maker) og 'gata' (= gate). Spor etter tre-dreiere i området under vikingtiden er mange. Både av ferdige gjenstander og rester etter materialer. Man kan regne med at tre-dreiere var like vanlige som smedene og betjente et stort marked. Andre trearbeidere var bl.a. 'stav' makere (som laget tønner, kjerner og bøtter), båtbyggere, og bygningssnekkere.

Tekstiler

Utgravningene i Jorvik har vist at ull og lintekstiler ble laget der. Blant funnene er det kárer, teiner og spinnehjul, vevlodd, visper, nåler, sakser og 'linmyknere'. Produsentene av tekstiler i Jorvik brukte en rekke forskjellige naturlige farvestoffer til tekstilene. Tekstilproduksjonen var en hjemmeindustri og det meste var til eget bruk. Det er ikke sikkert om det var et overskudd som ble eksportert. Silkerester og et hodetørkle av silke kan tyde på at noen arbeidet med importerte tekstiler.

Lær

Jorvik hadde en lærindustri. Vel bevarte sko og lester er funnet under utgravninger sammen med store mengder lærrester og verktøy. Lær ble brukt til sko, belter seler, balger, siler, pil-kogger og beskyttelsesklær i kamp. Læret ble laget av garvet dyreskinn.

Ben og dyrehorn

Ben, horn og gevirer fra dyr var vikingtidens 'plast'. Disse materialene var lette å skjære ut og bóre hull i og ble brukt til en rekke forskjellige produkter som teiner, spinnehjul, øser, siler, skøyter, fløyter, kammer, spillebrikker og nåler. Dyreben og horn ble også brukt som utsmykning på trekister. Det ser også virkelig ut til å vært en stor etterspørsel etter kammer, så det er kanskje noe sannhet i den gamle historien om at anglo-saksiske kvinner foretrakk vikingene som ektemenn fordi de badet regelmessig og kjemmet håret! Men, den store mengden av kammer som er funnet i utgravningene kan også ganske enkelt skyldes at kammene var et viktig redskap for å bli kvitt hodelus…….. !

- 14. august 2004 -