Handelsveier på De Britiske Øyer

Jorviks stilling betydde at byen var den viktigste handelsbyen i England utenfor London. Den var også en del av den viktige sjø-land-sjø ruten mellom Skandinavia og den viktige vikingbyen Dublin i Irland. Skip fra Skandinavia kunne nå Jorvik ved å seile inn ved munningen av elven Humber og opp elven Ouse, til Jorvik. Varer ble så byttet og solgt i Jorvik, antagelig ved en kai ved elven. Noen av varene som kom fra utlandet, kunne bli lagret i pakkhusene og siden fraktet gjennom 'the Dales', over Penninene og til vestkysten, hvor de kunne bli lastet i skip igjen, som seilte videre til Dublin eller andre vikingbyer i Irland som Cork, Wexford, Waterford og Limerick. Vi vet at Jorvik hadde mye forbindelse med Dublin i vikingtiden. Noen av vikingkongene i kongedømmet York kom fra Dublin og det må ha vært mange forbindelser mellom Jorvik og Dublin, både politiske, innen handel og også familiebånd mellom de to byene. Varer kom også fra Irland og ble solgt videre gjennom Jorvik. Fordi Yorkshire Dales og Penninene hadde delvis skandinavisk bosetning, kunne varer gå trygt gjennom 'vennlig territorium' en stor del av veien.

Jorviks beliggenhet betydde også at byen hadde gode forbindelser over land med andre deler av Storbritannia. I en tid da veier fortsatt bare var stier (kanskje med unntak av enkelte dårlig vedlikeholdte romerveier), som i størst mulig grad gikk gjennom dalene var 'The Vale of York', hvor Jorvik ligger, en bred, flat slette som går nord-syd rett gjennom hjertet av Nord-England. Dette gav Jorvik gode landforbindelser nordover til Skottland og sydover til andre viktige byer i Danelagen som Nottingham og Derby og andre byer i det Englands 'Midlands'.

Vikingene foretrakk vanntransport og hvis det var mulig brukte de elvetransport. I England var det en vannvei mellom Jorvik og Lincoln langs elvene Ouse, Humber, Trent og 'the Fossdyke' (som er en kanal man tror ble bygget av romerne, selv om den kan ha blitt utgravet eller forbedret av anglo-skandinavene).

- 14. august 2004 -