Jorvik (York) som handelsby

Generelt

 Under romerne og senere anglernes styre, hadde Eboracum/Eoforwic en del handelsforbindelser med kontinental Europa. Men vikingene hadde på tross av sine vikingtokter og oppdagelsesreiser, utrolig gode handelsforbindelser og kontakter over en stor del av den kjente verden, som de brukte til å selge og bytte varer av mange slag. Da byen ble til Jorvik, vokste den raskt i velstand og betydning som handelssentrum. En ukjent forfatter beskriver Jorvik i år 1000 som "…..fylt med kostbare handelsvarer, hovedsakelig fra 'danske' handelsmenn". Dette viser at Jorvik ikke bare vokste seg rik på handel, men, også at det var Vikingene som stod bak utviklingen. Mange av de gjenstandene arkeologene har funnet i Jorvik viser at handelen foregikk med områder utenfor Nord-England - og langt utenfor Storbritannia

Handelsvarene

Funn fra anglo-skandinaviske Jorvik omfatter boller og kár av kleberstein (fedtsten), en myk steinart som ble brukt til gryter og kár. Klebersteinen kom antagelig fra Shetland eller Norge. Det er funnet smykker og tøyer som har kommet fra Skottland og Irland; lava kvernsteiner, keramikk og tøyer fra Rhindalen; tøyer fra Nederland; og slipestein fra Skandinavia. Fra Skandinavia kom også kråkefotplanten, som ble brukt til faring av tøy. Til og med silke som kom fra det østlige Middelhav, er funnet i Jorvik En mynt fra det vi nå kaller Usbekistan er funnet under utgravninger. Rav ble importert til Jorvik og ble bearbeidet dertil smykker. Et porselenssnegleskall er også funnet i utgravningene fra Jorvik. og denne typen skjell fantes kun i Rødehavet og viser hvor vikingene handelsforbindelser gikk.

- 14. august 2004 -