(S. Laing, i forordet til hans oversettelse av Heimskringla 1844).

- 14. august 2004 -