England og Danelagen

Kartet viser hvor de fleste navn på bosettinger eller sogn som er av skandinavisk opprinnelse er funnet. I noen tilfeller er hele navnet skandinavisk, i andre er det et hybrid - dels engelsk, dels skandinavisk. Noen navn er et resultat av at vikingene døpte om navn på engelske steder for å gjøre dem lettere å uttale for norrønt-talende vikinger. (F.eks. Shipton ble til Skipton og Cheswick ble til Keswick).

Vanlige elementer i skandinaviske stedsnavn er: -by, -thorp, -trop, or -thorpe, -toft, -tofts, -thwait or -thwaite, -holm or -holme, og ness.

Det er tydelig at noen deler av Danelagen har få eller ingen skandinaviske stadsnavn. hvordan kan dette forklares? (Tips: Studér topografiske kart som viser hvordan landskapet ser ut i disse områdene.

- 14. august 2004 -