York og "The Five Boroughs"

Det har blitt hevdet at Vikingene stimulerte veksten av Engelske byer på tre måter:

  • For det første ved at befestningene i Wessex og Mercia ble bygget ut og forsterket mot vikingeangrep.

  • For det andre gjennom Vikingenes egen utbygging og befestning av byer innenfor Danelagen.

  • For det tredje, stimulering av byene gjennom handel. 

York (Jorvik) hadde røtter tilbake til i hvert fall Romernes tid som befestet bosetning, regionshovedstad, og handels- og religiøst senter. Dette fortsatte videre i Vikingetiden.

Fem andre bosetninger ble spesielt viktige etter etableringen av Danelagen når de ble befestede byer ('boroughs') for å hindre Engelsk gjenerobring. Disse byene var Lincoln, Nottingham, Stamford, Leicester og Derby (den eneste som ble døpt om av Vikingene). Disse fikk samlebetegnelsen 'The Five Boroughs'.

 
- 14. august 2004 -