Gjenerobringen av Danelagen

I femti år etter inngåelsen av fredsavtalen i Wedmore, var Danelagen nesten et eget rike i England med egne rettigheter. Her dominerte skandinaviske lover, skikker, kultur og i noen utstrekning språk. Danelagen var allikevel aldri noen selvstendig politisk enhet, tror man.

Vikinger aksepterte nok å bli ledet av høvdinger i kamp, men de var ikke kjent for å underkaste seg andres herredømme i fredstid. De satte pris på å være selvstendige, frie menn, så det ville nok heller ikke vært lett å detaljstyre Danelagen uansett.

De engelske herskere i Wessex forsøkte samtidig å gjøre noe som ingen før helt hadde klart: De ønsket å samle hele England til ett rike. Denne prosessen ble startet av Aethelflaed, Alfred den Stores datter, og den fortsatte under ledelse av kong Alfreds sønn, Edward.

Danelagen ble gradvis erobret tilbake og kom under engelsk styre. I 918 hadde man gjenerobret den delen av Danelagen som lå syd for elven Humber. Den eneste delen av landet under skandinavisk styre som var igjen var nå kongedømmet York (Jorvik).

Northumbria og Skotland underkastet seg Edward i 920. Skandinavisk styre I Yorkshire falt sammen etter «the Battle of Brunanburh» i 937, hvor Edwards etterfølger, Aethelstan, vant en avgjørende seier over en kombinert skandinavisk-keltisk hær. Yorkshiredelen av Danelagen fortsatte imidlertid å være en torn i øyet på de engelske herskere inntil Erik Blodøks ble utvist fra York i 954.

Selv da var denne delen så «skandinavisert», at de engelske herskerne aldri kunne være sikre på innbyggernes lojalitet under de nye vikinginvasjonene i slutten av det 10. og tidlig i det 11. århundre.

Kong Aethelred av England, beordret i 1002 at alle 'Daner' i Danelagen skulle drepes. Det er vanskelig å forstå hvordan man kunne klare hvem som var 'daner', etter at vikingene hadde bodd i landet i flere generasjoner, giftet seg inn i engelske familier og blitt en del av lokalbefolkningen.

Mange mennesker ble imidlertid drept, også den danske konge Svein Tveskjeggs søster og hans svoger. Dette utløste en serie nye vikinge-raid, ledet av Svein Tveskjegg, som også hadde et øye på den engelske tronen. Han plyndret store områder i sør- og øst-England, og krevde store summer i Danegjeld.

- 14. august 2004 -