Norrøne landskapsnavn i Danelagen

Det var ikke bare landsbyer og sogn som fikk merke den norrøne innflytelsen på språket. Landskapsnavn i Danelagen forteller også om en sterk norrøn påvirkning. I motsetning til mange andre dialektord av norrøn opprinnelse har de også en større sjanse til å leve videre fordi de er behørig festet også til moderne kart.

1. Naturnavn

Dale Ordet 'dale' (dal) forekommer ofte, spesielt i de nordlige deler av Danelagen. 'The Yorkshire Dales' er som naturpark spesielt godt kjent. En 'dale' henter som oftest sitt navn fra elven som renner gjennom dalen slik som Wharfedale, Nidderdale, Eskdale osv. Navnet på elvene er som oftest ikke av norrøn opprinnelse, men er gamle før-angelsaksiske navn.
Barf En lang lav bakke.
Beck Bekk
Cam Bakkekam.
Fell Ås, fjell eller li. Spesielt i forbindelse med en hei eller hede.
Foss eller Force Foss eller stryk.
Keld, Kell Kilde eller brønn.
Ling Lyng.
Moss Torv eller torvmyr.
Nab Nabbe, fremspring.
Tarn Tjern (høyereliggende).
Whin, Whinn, Winny Gulltorn, tornebusker

2. Landskapsnavn som ofte forekommer i forbindelse med bosetning

Carr Våtmark, vanligvis med kjerr eller små trær. Ubrukelig til jordbruk.
Gill eller Ghyll Ravine, gjel.
Holm, Holme og -Ey En øy eller et tørt sted i en våtmark. '-ey' forekommer ikke brukt alene, men alltid i en sammensetning som f.eks. 'Pudsey. Holm og holme forekommer som oftest også som en del av et stedsnavn. (f.eks. Hipperholme) men det finnes et par unntagelser.
Ness Nes
Scar Klippe eller bratt skråning. Forekommer bådeved kysten og inne i landet. Skar.
Slack Liten dal eller en forsenkning. Slakke.
Syke, Sike, Sitch Liten bekk eller renne.

3. Landskapsnavn forbundet med jordbruk

Eng eller Ings Periodisk oversvømmet eng. Finnes brukt som et selvstendig element i stedsnavn (slik som Fairburn Ings) og må ikke forveksles med det angelsaksiske stedsnavnsuffikset -ing (-inga= 'folket fra..') hvor det utgjør en integrert del som i 'Pickering'.
Flaik, Fleeak Gjerde, risgjerde, rekkverk.
Garth Innhegnet beiteland tilknyttet gårdsbygning.
Grain Der hvor en bekk deler seg (Brukes også om der treet deler seg (Forgrening).
Laithe, Laithes, Leeaith En låve, lade, driftsbygning.
Scale, Scales Sommergård med beiteland for husdyrene (Støl). Brukes også om høyereliggende jorder og som del av stedsnavn.
Set, Sett, Seat, Side Samme betydning som Scale Seter.
 
- 14. august 2004 -