Stærke frankiske konger

Da vikingetiden begyndte regerede den mægtige kejser Karl den Store syd for Danmark. Han havde undertvunget det ene folk efter det andet. Abodritterne og friserne var blevet Karls forbundsfæller I 776 var der kun Sacherne tilbage. De boede lige syd for den danske grænse og søgte hjælp hos danerne.

Den danske konge Godfred (799 - 810) gjorde voldsom modstand mod frankerne. Vi ved ikke hvor stor Godfreds rige var, men han var en stærk konge. Da han mødte frankerne ved byen Sliestorp tæt ved grænsen med sin flåde og hele sit rytteri, valgte de at forhandle i stedet for at kæmpe. Gotfred angreb senere Karls forbundsfæller og truede med at komme helt til frankernes hovedstad Achen med en stor hær.

Karl døde i 814, men hans efterfølger Ludvig den Fromme trængte op i Jylland 815. Han blev dog snart trængt tilbage, sikkert af mænd fra de danske ringborge.

Herefter prøvede frankerne at få indflydelse hos danerne ved hjælp af kristendommen. Sværdet byttes ud med korset.

- 14. august 2004 -