Robert W. Easton

Jeg heter Robert W. Easton og underviser tredje klasse ved Bancroft Skole, i Worcester, Massachusetts, USA.

For å komme til L’Anse aux Meadows har vi benyttet to fly og sittet 400 kilometer i en leiebil, og mens jeg sitter på en stein i den kalde vinden, funderer jeg på hvorfor jeg valgte dette bestemmelsesstedet. Ett av temaene i tredje klasse er utforskning. Vi diskuterer Marco Polo og hans reiser til Kina, Christoffer Columbus og hans sjøreise til Den Nye Verden, og vikingene. (Jeg lurer på hvor mye Columbus visste om vikingenes oppdagelser?). Vår innfallsvinkel når vi underviser om oppdagelsene, er å begynne med verden slik den var kjent for forskjellige mennesker. Så, etter hvert som de oppdagelsesreisende brakte med seg informasjon om land og mennesker tilbake, viser vi hvordan synet på verden forandret seg. Vi gransker kulturene til både utforskeren og «de utforskede». Vi studerer den innvirkning kulturene hadde på hverandre, så når våre tredjeklassinger får en mulighet til å overta rollen til den oppdagelsesreisende, vil de i tillegg til spenning og eventyrlyst, bringe med seg følsomhet og toleranse i prosessen.

- 14. august 2004 -