Vikingene i Nordamerika

Vikingene var de første europeere vi kjenner som nådde Nord-Amerika. De eneste spor etter norrøn bosetning i dag finnes på L'Anse aux Meadows ved St. Lunaire på Newfoundland i Canada. Historikere antar at fiendtlige indianere tvang nordboerne til å forlate det som mange mener kan være sagaens Vinland.

Det er mye diskusjon omkring vikingenes nærvær i Nord-Amerika. Det er funnet enkelte runesteiner i området sydvest for De Store Sjøer i USA, men de blir antatt å være forfalskninger.

- 14. august 2004 -