Samarbeid med andre kommuner

Vi har samarbeidet og stått for opplæring i registrering av kilder for flere kommuner i Akershus. I første rekke har vi samarbeidet med kulturetaten i Rælingen kommune om registrering av både arkivmateriale og folketellinger. Vi har også samarbeidet med skoleetaten i Oslo kommune om bruk av edb i historieundervisningen. Et annet kultursamarbeid vi har satt i gang, er er innsamling av klengenavn i Lillestrøm. Dette ble gjort i samarbeid med Lillestrøm historielag. Materialet er i bruk ved Lillestrøm videregående skole.

Samarbeide med skoler i York

LRF har arrangert to seminarer og hatt en studietur til York/Yorkshire i England. Hensikten har vært å etablere et samarbeid med engelske skoler om lokalhistoriske prosjekter der databasemateriellet skulle danne utgangspunktet. Databasene som har blitt brukt, er folketellinger og kirkebøker i St. Saviour sogn i York og tilsvarende kilder i Fet og Skedsmo kommuner (inkludert Lillestrøm "by"). RUBREG og skjemaene ble oversatt til engelsk. Elever fra grunnskolen i Fet og skoler i York har utvekslet materiale.

Bruk av databaser fra Scotland ved Skedsmo vgs.

I forbindelse med forsøket med integrering av lokalhistorisk materiale i historieundervisningen ved Skedsmo vgs utførte elevene en sammenlikning mellom Lillestrøm og Douglas i Scotland. Databasene som ble brukt, var folketellinger fra 1865, og materialet er registrert i henholdsvis Scotland og ved LRF.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network