Samarbeid med skoler i York

LRF har arrangert to seminarer og hatt en studietur til York/Yorkshire i England. Hensikten har vært å etablere et samarbeid med engelske skoler om lokalhistoriske prosjekter der databasemateriellet skulle danne utgangspunktet. Databasene som har blitt brukt, er folketellinger og kirkebøker i St. Saviour sogn i York og tilsvarende kilder i Fet og Skedsmo kommuner (inkludert Lillestrøm "by"). RUBREG og skjemaene ble oversatt til engelsk. Elever fra grunnskolen i Fet og skoler i York har utvekslet materiale.

Bruk av databaser fra Scotland ved Skedsmo vgs.

I forbindelse med forsøket med integrering av lokalhistorisk materiale i historieundervisningen ved Skedsmo vgs utførte elevene en sammenlikning mellom Lillestrøm og Douglas i Scotland. Databasene som ble brukt, var folketellinger fra 1865, og materialet er registrert i henholdsvis Scotland og ved LRF.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network