Kurs og seminarer

Sammen med Kåre A. Andersen har vi holdt flere kurs i bruk av de registrerte kildene. En gruppe på 20 lærere fra hele Østlandet gjennomgikk det første kurset som ble arrangert i samarbeid med Rådet for videregående opplæring. Deretter arrangerte vi kurs for lærere i Oslo kommune, kultur- og skoleetatene i Årdal kommune. lærere og kulturansatte i Fet og Rælingen kommuner, skolebibliotekarer i Akershus fylkeskommune, dataveiledere i østlandsregionen, ansatte ved Lokalhistorisk samling ved Århus Amtsbibliotek i Danmark, Archaeologisk Resource Centre og York Archaeological Trust i York og en rekke mindre grupper fra ulike lag og organisasjoner.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network