Ordførere i Fet fra 1838 

Navn og tittel Parti År
Otto Ottesen, sogneprest   1838 - 1839
Halvor Haneborg, gårdbruker   1840 - 1841
Peder Jølsen, gårdbruker   1842 - 1845
Nils Rosing Bull, sogneprest   1846 - 1851
Halvor Haneborg, gårdbruker   1852 - 1853
Petter O. Laache, gårdbruker   1854 - 1855
P. Halvorsen, gårdbruker   1856 - 1857
Knud Borgen, gårdbruker   1858 - 1865
Hans P. Hval, lærer   1866 - 1867
Ole Hagen, kirkesanger   1868 - 1878
Kristoffer Garder, gårdbruker   1879 - 1883
Peder Winsnes, gårdbruker   1884 - 1885
S. O. Steffensen, gårdbruker   1886 - 1901
G. Strøm, gårdbruker 1902 - 1907
E. Wessel, disponent   1908 - 1910
K. C. Foss, fabrikkeier Høire 1911 - 1913
Asbjørn Dørumsgard, redaktør DNA 1914 - 1929
Frithjof Dørumsgaard, lærer DNA 1929 - 1934
T. H. Kinn, driftsbestyrer DNA 1935 - 1940
Asbjørn Braathen, gårdbruker (oppnevnt) 1940 -
Trygve Lie, meieribestyrer (oppnevnt) -1945
T. H. Kinn, driftsbestyrer DNA 1945 - 1959
Helge Bakke, lensearbeider DNA 1960 - 1971
Hans P. Pettersen, lensearb. DNA 1972 - 1979
Alf Albertsen, sekretær DNA 1980 - 1987
Roy Berg Pedersen, org.sjef DNA 1988 - 1989
Vidar Amundsen, politiavd. sjef DNA 1990 - 1995
Osmund Kaldheim, rådgiver Høyre 1995 - 1999
Hallstein Flesland, bestyrer Høyre 1999 -


Oppdatert  4. oktober 1999 Lokalhistorisk Ressurssenter Fet