18_tall.gif (679 bytes)

Sunnhetsvesen
Fet ble kommune
Dampskip kom til Øyeren
Postkontor og brevhus
Utvandringen begynte
Første faste skolebygning tatt i bruk
Ola Fet - Ola Normann
De første fotografier
Fet Spareforening startet
Daleren gikk -
Kronen kom
Moderne veier åpnet mot Lillestrøm
Tømmerkirken revet.
Ny kirke bygget på Hov
Telefonen kom

3000.gif (878 bytes)

       WB00823_.GIF (134 bytes) TILBAKE