lokal_hist.gif (896 bytes)

 

Innlagt vann, elektrisk strøm og radio var det nye i hverdagslivet i første del av århundret..

På 1950-tallet kom TV og senere alt det andre som vi omgir oss med i dag.

Siden åtti-tallet har innføringen av datamaskinen og elektronisk kommunikasjon begynt å bane vei for nok et nytt samfunn: Kommunikasjonssamfunnet.