lokal_hist.gif (896 bytes)

 

Befolkningseksplosjon fra 1815

Lokalt selvstyre innført: Fet og Rælingen en kommune

Daleren ble til krone

Dampmaskinene kommer: Damptreskeverk, dampsag, jernbane, dampskipstrafikk.

Lensene, veiutbygging, telefon, post, handel og kredittvesen, helsevesen og nytt skolesystem forandret livet for alle.