lokal_hist.gif (896 bytes)

 

Sterk befolkningsøkning i Fet. Hele befolkningen ble talt i 1769: 1572 fetsokninger.

Den store nordiske krig: Karl 12. overnatter på Svindal på vei mot Christiania

Skolelov innført i 1739: Åtte omgangsskolekretser i Fet og Rælingen, fire omgangsskolelærere.

Skadeflommen Storofsen: Glomma 17 meter over laveste vannstand. Både mennesker og dyr forulykket.

Sorenskriver Lembach reformerer jordbruket

Sagbruksvirksomheten en viktig inntektskilde for mange