lokal_hist.gif (896 bytes)

 

Økt skattetrykk som følge av de mange krigene

Manntallene 1664-66 registrerer den mannlige befolkningen i bygda.

Ny matrikkel gjennomført: Myndighetene fikk bedre oversikt over antall gårdsbruk og økte dermed sin inntekt.

Husmennene dukker opp som ny sosial gruppe i jordbruket

Vannsaga revolusjonerer skogbruksvirksomheten.

Befolkningen i bygda øker kraftig i siste halvdel av århundret