lokal_hist.gif (896 bytes)

 

Sorenskriverembetet opprettet: En styrke for bygdetinget

Bygdetinget omformes.

Reformasjonen innført: Katolisismen fortrengt av den evangelisk lutherske lære

Kirkens jordegods i salg til bøndene.

Ny kirke på Hov i 1580. Middelalderkirkene på Faller og Borgen revet.

Bondelensmannen ble ny ombudsmann på bygda.

Gjenrydding av ødegårder fra tida etter Svartedauden godt i gang