lokal_hist.gif (896 bytes)

 

Norge den svakeste part i treriksunionen.

Folketallet i landet begynner å øke igjen etter de mange epidemiene.

Myndighetene kartlegger eiendommene i jordebøker for å øke statsinntektene,

Mange bondeopprør i landet. Romerikingene slår ihjel futen og bondeplageren Lasse Skjold

Folk gir gaver til kirken for å redusere oppholdet i skjærsilden.