lokal_hist.gif (896 bytes)

 

Fetsokningene støttet slittungopprøret i 1217, og ble dermed blandet inn i borgerkrigene mot rikskongen Håkon Håkonsson

Landsloven: Felles lovbok for hele landet innføres.

Lokalstyret styrket ved at kongen, biskopen og verdslige stormenn tok i bruk ombudsmenn.

Befolknings- og gårdstallsøkning i Fet.