lokal_hist.gif (896 bytes)

 

I år 1000 satte bygdas 300 innbyggere sitt håp til guden Tor for å få gode avlinger.

Storfamilier bodde i langhus på Borgen, Hovin, Ramstad og de andre storgårdene.

I 1022 kom kong Olav Haraldsson til Romerike med en hær, og Romerike ble forandret for alltid.