Noen ordforklaringer

Aurabol og øyrisbol er det samme, og var en delenhet i middelalderens landskyldberegning:
1 markebol = 8 øyrisbol = 24 ertugbol (ørtugbol).

Alle tall ble skrevet som romertall. '1' uttrykkes med både 'i' og 'j'.

Jtem står for item = likeså eller det samme, betyr altså gjentakelse av innholdet i første linje, f.eks i første liste at Hovs kirke eier hele Borgen 20 aurabol, likeså i Bjanes (1) markebol (når tall ikke står, er det 1), likeså (1) øyre penger i Østanes osv.

NB! Aktuelle gårdsnavn er gitt uthevet skrift for å lette gjenkjennelsen.

Eks; " Bia nese" = Bjanes - "Ramstadum" = Ramstad  


Oppdatert  29. januar 1999  Lokalhistorisk Ressurssenter Fet