Epidemier 1349 - 1448

Arbeidet med jordeboka foregikk i en periode med mange pestepidemier som kom med få års mellomrom. Under Svartedøden i 1349-1350 døde omtrent halvparten av befolkningen i Norge. Allerede i 1359-1360 herjet en ny pest som ble kalt Den store barnedøden fordi den rammet så mange barn. I 1370-1371 ble befolkningen angrepet av en pest som ble kalt Drepsotten.
Så fulgte nye epidemier i 1379, 1390, 1392, 1420, 1445, og den siste hardtslående pesten kom i 1447-1448. Alle disse epidemiene gjorde store innhogg i befolkningen. I den tiden da biskop Eystein arbeidet med jordeboka, fra 1388 til 1401, var det tre epidemier.
Pestene lammet samfunnet sterkt på alle områder, og dødsfrykten var sterk blant befolkningen.


Oppdatert  4. januar 1999  Lokalhistorisk Ressurssenter Fet