Vikingskip i kamp på Øyeren

Under ribbungopprøret 1219-23 og 1224-27 stod fetsokningene sammen med andre romerikinger på Sigurd "Ribbung" Erlingssons side mot Håkon "Birkebeiner" Håkonsson. Konsekvensene kunne merkes, ikke minst på Øyeren.

Birkebeinerne kommer !

Synet av 35 vikingskip i alle størrelser med to mann ved hver åre på vei utover Nittelva mot Øyeren må ha vært litt av et syn. Men dette var ikke et enestående tilfelle. Gang på gang i 1220-årene dro Håkon Håkonssons menn skip fra Oslofjorden over Gjelleråsen til Nittelva for å komme ut på Øyeren hvor de utkjempet slag mot romerikingene.


Snorre Sturlasson forteller bl. a. i Håkon Håkonssons saga:

1222

1226

1227

Hva lå bak bråket?

Baglere og birkebeinere

Under baglertiden hadde Sør-Østlandet fra Sørlandet og Oslofjord-området til Båhuslen utgjort et selvstendig rike også med egen utenrikspolitikk. Baglerkongen Filippus Simonsson hadde brevsendinger til paven, og han utvekslet gaver med kong Johan (uten land) i England.

Menn uten heder

Da birkebeinerkongen Håkon Håkonsson kom til makten, mistet mange av stormennene på Østlandet makt og innflytelse. Gudolv av Blakstad var en av dem.
Da Gudolv skjønte at han ikke ville få noen heder under den nye kongen, sendte han vinteren 1219-20 menn til Danmark for å lete opp kong Erling Steinveggs sønn.
Sigurd Erlingsson ble funnet, og det ble samlet flokk om ham. Ribbungopprøret var i gang

I Akershus var de likefrem étt med befolkningen

Sigurd Ribbung Erlingsson selv slo seg ned på Frognøya i Tyrifjorden, men Ribbungopprøret var mer enn et opprør av bare misfornøyde stormenn.
Det ble sagt at ribbungene kunne regne med støtte fra bøndene hvor de enn fór i Viken, og i det nåværende Akershus fylke var de likefrem étt med befolkningen.

Alt land vest for Mjøsa

I løpet av våren 1222 hadde ribbungene skaffet seg kontroll over store deler av det indre østlandsområdet. Vi finner dem på Romerike, rundt Tyrifjorden, på Ringerike, i Land, i Vardal, på Toten og Hadeland. Med dette hadde Sigurds menn plassert seg i mer eller mindre hele området vest for Mjøsa.

Sigurd Ribbung dør

I 1226 har ribbungene også inntatt Oslo. Samme år dør Sigurd Ribbung Erlingsson, som var uovervunnet i Oslo, men ribbungene velger Knut Håkonsson fra Götaland til ny ribbungkonge og fortsetter kampen.

Ja, til penger og makt

Håkon Håkonsson innser at han må inngå et kompromiss. Derfor tilbyr han Gudolv av Blakstad, som startet ribbungopprøret, og de andre stormennene blant ribbungene, både embeter og makt for å gå over til hans side.
Den nye ribbungkongen, Knut Håkonsson, møter i 1227 birkebeinerne i slag. Han finner da de fleste stormennene som bad ham om å lede ribbungene på Håkon Håkonssons side i kampen. Det siste opprøret mot et norsk rikskongedømme er dermed over.
Norge er fra 1227 udiskutabelt étt rike, og de eneste krefter som fra nå av lager bølger på Øyeren, er vind og strøm.

----------------------------------------------

Ribbung har sammenheng med norrønt ribbaldi 'villstyring, voldsmann, røver' (fra latin ribaldus).
--------------------------------------------------------------

Kilder:

Ribbungopprør, riksenhet og enekongedømme. I: Tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning.

lnterdisciplinary Joumal of Medieval Research,Collegium Medievale, Society for Medieval Studies, Oslo 1996.

 

Årstad, Knut: Håkon Håkonssons saga i Norges kongesagaer, Snorre Sturlasson