Legg stokkene på tvers!

Vikingetidens langhus var bygget av stolper som stod etter hverandre i rekke rett opp og ned.

I løpet av vikingtiden kom en ny byggeskikk til landet - lafting. Det er sannsynlig at på 1100-tallet var lafteteknikken blitt kjent i Fet og de første laftede hus bygget.

Laftet hus.

Lafteteknikken i Norge

Lafteteknikken var kjent i Norge i vikingtiden. Det eldste sikre spor etter lafting finner vi i gravkammeret på Gokstadskipet fra omkring 900. I Trondheim er det gravd ut rester etter flere laftehus fra år 1050-1100, og det tyder på at byggeteknikken ikke var helt ny. Teknikken dominerte i den østlige delen av Norge fordi her vokste det lange og rette gran- og furutrær som egnet seg godt til dette formålet. I denne delen av landet var laftingen enerådende fra 1100-tallet.

Lafteteknikken kom fra øst

I den russiske byen Novgorod er det funnet 500 laftehus fra omkring 950. Teknikken spredte seg fra Russland, og på 1100-tallet ble lafting den dominerende byggeteknikken i Norden (utenom Danmark), Polen, Russland og Baltikum.

Eldre enn som så

Det er funnet rester etter laftehus i Tyskland og Sveits fra ca. år 1000 f.Kr., men teknikken var ikke særlig utviklet.
I Finland, Polen og Russland er det gjort funn av laftehus mellom 400 og 800 e. Kr, og Japan har bevart hus som er laftet omkring 750.


Oppdatert 1. januar 2000 Lokalhistorisk Ressurssenter Fet