A Viking Network Info-sheet:

Dansk/ English

Lindholm

Skrevet af historiestuderende ved Aalborg Seminarium, Danmark

Store dele af den danske undergrund blev skabt i kridttiden. Langs Limfjorden - fra Aalborg og mod øst - finder vi en række eksempler på disse kridtformationer. Blandt andet mange bakker.

Denne del af Limfjorden er desuden meget smal, fordi fjorden måtte bane sig vej gennem de hårde kridtformationer.

Een af kridtbakkerne: Lindholm Høje ligger på fjordens nordside lige over for den nuværende by Aalborg. Lindholm Høje er placeret hvor Limfjorden er smallest. Bakken rejser sig 42 meter over vandet, hvilket gav dens tidligere beboere en fin udsigt over fjorden, sådan at ingen fjende kunne nærme sig uset. Stedet fungerede også som overfartssted, som forbandt Vendssysel med resten af Jylland. Endnu en grund til at slå sig ned på Lindholm Høje var, at jorden var mindre fugtig end på de lavereliggende jorder og dermed lettere at dyrke.

Højen har været brugt til beboelse og begravelser siden 400-500 e. Kr. 2 landsbyer ( en nordlig og en sydlig) er blevet ud- gravet på Lindholm Høje. Den nordlige fra omkring 700-900 e.Kr. bestod af nogle huse, gærder, en vej og 5 brønde. Man regner med, at der nok har boet omkring 6 familier hver bestående af 10-15 mennesker. Husene var omkring 15-20 meter lange og 6-7 meter brede. Folkene levede i den ene ende af huset og dyrene i den anden. Udover disse huse var der også andre slags, ikke til at bo men arbejde i. De var ret små. 3-5 meter lange og 2-4 meter brede. Gulvene var gravet 1/2-1 meter ned i jorden. I disse huse blev der spundet og vævet. Den sydlige landsby fra perioden 1000-1150 e.Kr. bestod af lignende store og små huse. Denne beboelse blev den sidste på Lindholm Høje. Begge landsbyer har flyttet sig rundt på bakken, sådan som det var vanligt dengang.

I begyndelsen af vikingetiden var 80-90 % af Danmark dækket af skov. I løbet af vikingetiden blev der fældet massevis af træ til brønde, huse, veje, skibe og meget andet. Den vestlige del af Jylland blev dermed udsat for den hårde vestenvind med det resultat, at jorden blev ødelagt. Store mængder sand kom til at dække jorden. Lindholm Høje blev dækket af op til 4 meter sand, som ikke blev fjernet før 1950erne, hvor arkæologerne udgravede området.

I vikingetiden var det kun muligt at komme over Limfjorden ved Lindholm Høje og ved Aggersborg (Aggersund) på grund af det sumpede terræn langs fjorden. Dengang var fjorden åben ud til Vesterhavet, så den var vigtig for vikingerne, når de skulle sejle til England, Skotland eller Norge. Transport over land var kun mulig ad hærvejen, som løber ned midt gennem Jylland.

Handelen bestod både af almindelige varer og luksusvarer. Luksusvarer var sådan noget som vin, sølv, våben og mønter. De blev brugt af overklassen og sejlet ind fra udlandet. Hverdags-varerne var for eksempel klæberstens-kar fra Norge. Lindholm Høje var dog ikke noget stort handelscenter.

Udgravninger ved Sebbersund sydvest for Lindholm viser, at her var også et handelscenter. Og begravelsesplads.Lindholm Høje er et af landets største monumenter fra oldtidens slutning. Et imponerende syn med sine omkring 700 grave, hvoraf de fleste er markeret med sten formede som trekanter, ovaler eller som et skib. De døde blev normalt brændt. Det er grunden til, at der kun er fundet få ting i gravene: våben, lerkar, klinknagler, perler, spænder og armringe. Gravenes forskellige form siger noget om den begravedes køn. De kvindelige grave blev ofte markeret med en oval eller firkant. De mandlige med en trekant eller sten i skibsform. Den begravedes køn kan vi se udfra de ting, der er fundet i gravene. I kvindegravene er det perler og kamme. I mændenes våben,-klinknagler og spænder.
Vikingerne troede på, at der var en anden verden efter denne og derfor fik de døde forskellige ting med sig, som kunne være nyttige i den næste verden.

Omkring 1200 e. Kr. blev Lindholm Høje forladt. En af de vigtigste grunde var sandflugten.

- 14. august 2004 -